ΟΡΧΙΚΑ ΕΝΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΧΙΚΑ ΕΝΘΕΜΑΤΑ

Ορχική πρόθεση

 

Τοποθέτηση ορχικών ενθεμάτων, στο όσχεο, σε περίπτωση απώλειας

Όχι λόγω εκτομής ή ατροφίας
© 2018 sexmed. All Rights Reserved.